19:34:14  Pátek, 22. 11. 2019

Podnabídka

Sponzoři

 

 

Na obrázku můžete vidět přibližné rozdělení úrovně míšního poškození, které následně určuje postižení paraplegií nebo kvadruplegií. Poškození míchy nad vyznačenou čarou může způsobit kvadruplegii.

Dle tzv. „výšky léze“, tedy výšky poškození míchy a míšních segmentů se dá následně odhadnout rozsah pohybového omezení a dalších zdravotních komplikací. 

 

Rozdělení dle transverzální míšní léze:

Léze C4

Dýchání je brániční. Pacient je závislý na péči jiné osoby. Je nutný elektrický vozík ovládaný bradou. Psaní na elektrickém psacím stroji nebo počítači pomocí ústní tyčky, trackballu, či ovládání pomocí snímání pohybu očí nebo celé hlavy. Někdy je nezbytná trvalá tracheální kanyla. 

 

 

Léze C5-C6

Pacient si sedne, lehne si na lůžku, částečně může oblékat horní polovinu těla. Postrkuje sám mechanický vozík na rovině, elektrický vozík může ovládat rukou. Dýchání je brániční. Omezenou funkci horních končetin mohou vybavené kompenzovat pomůcky.

 

 Rozdělení dle transverzální míšní léze

 

Léze C7

Pacient je samostatný ve většině denních aktivit. Horními končetinami může řídit upravené auto. Dýchání také většinou brániční.